میزان اشعه دریافتی
شنبه 4 آبان 1398
    
بازدید: 1019
    

یکی از بزرگترین دغدغه و نگرانی های مراجعین به رادیولوژی اشعه دریافتی و مضرات آن است.

باید خاطر نشان کرد که میزان اشعه در تصویربرداری های فک و صورت نسبت به سایر تصویر برداری های پزشکی بسیار کمتر است.

 ما روزانه از محیط اشعه های مختلفی دریافت می کنیم ، میزان اشعه های دریافتی از رادیوگرافی های تک دندان معادل یک روز اشعه دریافتی از محیط می باشد.

میزان اشعه دریافتی از تصاویر پانورامیک(OPG)  معادل حدود 4 روز اشعه دریافتی از محیط می باشد.

در یک پرواز پنج ساعته با هواپیما مسافر معادل یک عکس پانورامیک اشعه دریافت می کنند.