درباره مؤسس
شنبه 4 آبان 1398
    
بازدید: 1689
    

مؤسس و مسئول فنی این مرکز ،دکتر الهام مشکسار می باشند، ایشان فارغ التحصیل دوره دندانپزشکی عمومی در سال 1383 از دانشکده دندانپزشکی خوراسگان بوده و در سال 1388 با دریافت دانشنامه تخصصی در رشته رادیولوژی فک و صورت از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شده اند و درهمین سال موفق به کسب رتبه سوم برد تخصصی کشور در رشته مذکور گردیده اند.